Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court / Email smsc@coj.go.th Tel. 034413935-8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ นางล้อมเพชร ไวทยานุวัตติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบของขวัญและมอบเงินสวัสดิการ แก่ นายกร ถิ่นธานี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร ทั้งนี้ มีคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครimage

image เอกสารแนบ