Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court / Email smsc@coj.go.th Tel. 034413935-8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการคดีออนไลน์ ตามแนวนโยบายของประธานศาลฎีกา และสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้บริการ แก่ พนักงานอัยการ ทนายความ และประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ในการยื่นและรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยื่นฟ้องผ่านระบบ e-Filing ติดตามคดีออนไลน์ ผ่านระบบ CIOS และในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางล้อมเพชร ไวทยานุวัตติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเปิด ศูนย์image

image เอกสารแนบ