Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court / Email smsc@coj.go.th Tel. 034413935-8

News
วันพุธที่ 2๙ พฤศจิกายน 2566 เวลา 0๙.00 นาฬิกา นางล้อมเพชร ไวทยานุวัตติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ประนีประนอมฯ ประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ...อ่านต่อ ด้วยศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการคดีออนไลน์ ตามแนวนโยบายของประธานศาลฎีกา และสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้บริการ แก่ พนักงานอัยการ ทนายความ และประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ในการยื่นและรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยื่นฟ้องผ่านระบบ e-Filing ติดตามคดีออนไลน์ ผ่านระบบ CIOS และในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางล้อมเพชร ไวทยานุวัตติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเปิด ศูนย์ ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร "รายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร" ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร "เปิดทำการในวันหยุดเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ" ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร "โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ฯ"
 
 
         

TAB ข่าวประชาสัมพันธ์

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน