ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร "เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพ่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ" ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร "หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ" ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฯ" วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา นางอุไรวรรณ ประชุมจิตร ไชยพรรค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและนางสำลี ปฐมพรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ... เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายในบริเวณห้องควบคุมผู้ต้องขัง บริเวณห้องพิจารณาคดี เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล ณ อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร..อ่านต่อ...

 
  

     
     
     
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image