ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court
News
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพชร วิเชียร์สรรค์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสำลี ปฐมพรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ... วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพชร วิเชียรสรรค์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดเจษฎารามพระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร... วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 นาฬิกา ศาลจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ศาลจังหวัดสมุทรสาคร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม พุทธศักราช 2565ณ โถงกลาง ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ.. วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมการส่งเสริม ดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และ ศาลชั้นต้นในภาค 7 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาการส่งเสริมบทบาทศาลยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรม โดยมี นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลฎีกา ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ในการนี้ นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ.. เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางปิยพร พรหมเทศน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯและข้าราชการศาลจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ นายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร...

 
  

     
     
     
TAB ข่าวสารประชาสัมพันธ์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image