Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court / Email smsc@coj.go.th Tel. 034413935-8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๑3.0๐ นาฬิกา นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ อ่านต่อimage

image เอกสารแนบ