Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Provincial Court / Email smsc@coj.go.th Tel. 034413935-8

บริการ RSS ข่าวประชาสัมพันธ์
RSS หรือ Really Simple Syndication เป็นบริการบนเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา XML ใช้สำหรับดึงข่าวหรือข้อมูลจากเว็บต่าง ๆ มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ โดยนำมาเฉพาะหัวข้อข่าวและรายละเอียดโดยย่อ เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์ก็จะแสดงรายละเอียดข่าวในเว็บต้นฉบับนั้น ๆ โดยที่หัวข้อข่าวจะอัพเดทตามเว็บต้นทาง
RSS Feeds
ข่าวประชาสัมพันธ์ image
ข่าวประกวดราคา image